Eppendorf 冰箱配置冻存架冻存盒方案


冰箱型号
冻存架型号
整个冰箱配满冻存架数量
整个冰箱配满2英寸冻存盒数量
HEF C660
KH13
40
520
Innova C585
KH13
32
416
Innova C760
KH13
44
572
Premium C340
KH13
20
260
Premium C660
KH13
40
520
"